სეპტაფაგი

სავაჭრო სახელწოდება:  სეპტაფაგი / Septaphage
სეპტაფაგი - საერთაშორისო დასახელება (აქტიური ნივთიერება):    Bacteriophagum Intestinalis
კლინიკურ-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:  ანტიბაქტერიული საშუალებები  - ბაქტერიოფაგი

სეპტაფაგი - სტერილური ხსნარი
ფორმა:  გამჭვირვალე სითხე
ფერი: ყვითელი, სხვადასxვა ინტენსივობის
გემო: სპეციფიკური
სეპტაფაგი - ტაბლეტი
თეთრი, მონაცრისფრო ტაბლეტები Read the rest of this entry »
..
..